שנות ה50 עיצוב הזמנה

נוצות

עיצוב תקליט סטיייל 1938

כריכת ספר